Otostopçunun Galaksi Rehberinden Evren Hakkında Yaşamanızı Kolaylaştıracak Bazı Bilgiler

maxresdefault1. Yüzölçümü: Sonsuz.

Otostopçunun Galaksi Rehberi “sonsuz” sözcüğü için şu tanımı vermektedir.
Sonsuz: En büyük şeyden daha büyük olup biraz da fazlası olan. Aslında bundan da büyük, şaşırtıcı bir muazzamlıkta, tam anlamıyla şok edici bir boyutta, gerçekten “oo, çok büyükmüş”  dedirtecek bir zaman süresi. Sonsuzluk o kadar büyüktür ki, karşılaştırıldığında onun yanında büyüklüğün kendisi gerçekten minicik kalır. Burada anlatmaya çalıştığımız kavram, dev gibi büyük çarpı dağ gibi muazzam çarpı şaşırtıcı derecede kocaman cinsinden bir şeydir.

2. İthalat: Yok.

Sonsuz bir alana herhangi bir şeyi ithal etmek olanaksızdır, çünkü ithal edilecek bir şeyin bulunup getirileceği bir dışarısı yoktur.

3. İhracat: Yok.

Bakınız İthalat.

4. Nüfus: Yok.

Sonsuz sayıda gezegen olduğu bilinmektedir, bunun en basit nedeni onların içine sığabileceği sonsuz sayıda bir uzayın var olmasıdır. Bununla birlikte bu gezegenlerin hepsinde yerleşim yoktur ve bu da üzerinde yerleşim olan gezegen sayısının sınırlı olduğu anlamına gelir. Herhangi bir sonlu sayının sonsuz bir sayıya bölünmesinden elde edilecek sayı farkı önemsenmeyecek kadar sıfıra yakın bir sayıdır, o halde Evrendeki bütün gezegenler dahil edildiğinde ortalama nüfusun sıfır olduğu söylenebilir. Bundan çıkarılacak sonuç, bütün Evrenin nüfusunun da sıfır olduğu ve zaman zaman karşılaşacağımız kişilerinse yalnızca hastalıklı beyinlerin hayal ürünleri olduğudur.

5. Para Birimleri: Yok.

Aslında Galakside serbestçe birbirine çevrilebilir üç bara birimi vardır, ama bunların hiçbiri geçerli sayılmaz. Altair Doları kısa bir süre önce batmıştır, Flain Çakıl Boncuğu ise yalnızca başka bir Flain Çakıl Boncuğu ile değiştirilebilmektedir ve Triganik Pu’nun ise kendine özgü sorunları bulunmaktadır. Bu sonuncuya ait değişim oranı, yani sekiz Ningi’nin bir Pu değerinde olması yeterince basit bir orantı olmakla birlikte, bir Ningi üçgen biçiminde kauçuk bir bozuk para olduğu ve her bir kenarı yaklaşık onbir bin kilometre uzunluğunda için şimdiye dek kimse bir Pu elde edebilecek sayıda bir Ningi toplayamamıştır. Ningi ise kullanılabilir bir kur değildir, çünkü Galaktibanklar asla bozuk para kabul etmemektedir. Bu basit temelden yola çıkarak Galaktibankların da hastalıklı bir beynin hayal ürünü olduğunu kanıtlamak çok kolaydır.

6. Sanat: Yok.

Sanatın işlevi doğaya ayna tutmaktır, ama basitçe söylenirse bunun için yeterli büyüklükte bir ayna mevcut değildir -bakınız birinci madde.

7. Seks: Yok.

Aslında para, ticaret, banka, sanat ya da başka şeylerin yokluğu yüzünden, Evrenin var olmayan nüfusunu oyalayabilecek bir şey olarak bundan bolca bulunmaktadır. Bununla birlikte, şu anda bu konuyla ilgili uzun tartışmalara girmenin yeri değildir, çünkü bu konu gerçekten müthiş karmaşıktır. Daha fazla bilgi için bakınız: Rehberin yedi, dokuz, on, onbir, ondört, onaltı, onyedi, ondokuzuncu bölümleri ve yirmibirinci bölümün başından seksendördüncü bölümün sonuna kadar olan kısım ve aslında Rehber’in geri kalanı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir